Konrádovce

Počet obyvateľov obce

Oznámenie

Obec Konrádovce zverejňuje počet obyvateľov obce s trvalým pobytom ku dňu vyhlásenia volieb starostu obce

Počet obyvateľov obce k 19.02.2021 je  317

na voľby starostu obce bude vytvorený v obci 1 volebný obvod

Prejsť na začiatok